Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Poradnia Specjalistyczna

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 CIEKAWE LINKI


Rada Ministrów zatwierdziła Uchwałą Nr 76 Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. Dokument ten m.in. określa zadania dla instytucji rządowych i samorządowych oraz innych podmiotów zaangażowanych w realizację działań na rzecz profilaktyki i ograniczania zjawiska przemocy domowej w Polsce, udzielania pomocy jego ofiarom oraz oddziaływania na sprawców tego przestępstwa.

Jednym z nowych zadań wskazanych do realizacji przez wojewodę jest ewidencjonowanie istniejącej infrastruktury instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

1. Wykaz ośrodków pomocy społecznej na terenie województwa lubuskiego
2. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie na terenie województwa lubuskiego
3. Dane teleadresowe zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
4. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej funkcjonujących na terenie województwa Lubuskiego
5. Rejestr Wojewody Lubuskiego Jednostek Specjalistycznego Poradnictwa
6. Rejestr Wojewody Lubuskiego Placówek Zapewniających Miejsca Noclegowe
7. Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2014 r. oraz specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2014 r. (województwo lubuskie – poz. nr 4)
8. Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących w Urzędach Wojewódzkich, Sądach Okręgowych, Jednostkach penitencjarnych, Komendach Wojewódzkich Policji, Prokuraturach Apelacyjnych oraz Kuratoriach oświaty pracę służb wykonujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (województwo lubuskie – poz. nr 4)

Wyrażamy nadzieję, że rozpowszechnienie informacji o możliwościach uzyskania pomocy w sytuacji doznawania lub bycia świadkiem przemocy domowej oraz o służbach i instytucjach zobowiązanych do podjęcia działań w takich przypadkach, korzystnie wpłynie na szybkość i skuteczność powstrzymania przemocy w dotkniętych nią rodzinach.

14.08.2014r.Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna