Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Poradnia Specjalistyczna

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 AKTYWNY SAMORZĄD


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje,
od dnia 13 marca 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

Cel programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Miejsce składania wniosków: PCPR w Żarach, ul. Artylerzystów 6, pok. nr 5

Druki wniosków dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej PCPR.

Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie PCPR
lub pod nr tel.: - tel. 68 363 06 84 - Angelika Partyka

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu "Aktywny Samorząd" dostępne są również na stronie internetowej PFRON.

 etapy przyjmowania wniosków  pobierz


 kierunki działań  pobierz Pliki do pobrania


 Aktywny Samorząd - opis obszarów  pobierz

 Zasady przyznawania dofinansowań - zarządzenie  pobierz


 wniosek - MI obszar A zad. 1: osoba pełnoletnia  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar A zad. 1: podopieczny  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar A zad. 2: osoba pełnoletnia  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar A zad. 2: podopieczny  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad. 1: os.pełn. z dysf. narządu ruchu  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad.: 1 os. pełn. z dysf. narządu wzroku  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad. 1: podopieczny z dysf.narządu ruchu  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad.1: podopieczny z dysf.narządu wzroku  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad.2: os.pełn. z dysf. narządu ruchu  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad.2: os.pełn. z dysf.narządu wzroku  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad.2: podopieczny z dysf. narządu ruchu  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar B zad.2: podopieczny z dysf.narządu wzroku  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar C zad.2: os. pełnoletnia  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar c zad.2: podopieczny  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar C zad.3  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar C zad.4  pobierzpobierz

 wniosek - MI obszar D  pobierzpobierz

 wniosek - MII  pobierzpobierz

 oświadczenie pełnomocnika  pobierzpobierz

Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna