Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘTE


logotyp

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe - upublicznione
w dniu 29 sierpnia 2017r. wpłyneły 4 oferty:
1. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków;
2. TABACCO Norbert Bałenkowski, Kupienino 14, 66 – 200 Świebodzin;
3. New Challenge Magdalena Siśkiewicz, ul. Rydlówka 5/107, 30 – 363 Kraków;
4. UpHotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58 – 500 Jelenia Góra.

Na wstępie komisja powołana do przeprowadzania procedury udzielania zamówień dokonała sprawdzenia ofert pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej.
Po przeanalizowaniu dokumentów dwie oferty odrzucono z uwagi na niespełnianie warunków i niezgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

W kolejnym etapie poddano ocenie - zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - oferty, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne.
Po analizie wyników swierdzono, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 wyjazdów integracyjno-warsztatowo-kulturalnych dla uczestników realizowanego projektu pn."Aktywna Integracją Szansą
na Aktywne Życie" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wybrana została oferta firmy Tabacco Norbert Bałenkowski,
Kupienino 14, Świebodzin z ceną 137 750,86 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz zgodnie z kryterium wskazanym w zapytaniu ofertowym – uzyskała najwyższą liczbę punktów. W ocenie komisji złożona oferta daje gwarancję,
iż przeznaczone na jej realizacje środki zostaną wydatkowane racjonalne, w sposób celowy, umożliwiający terminową realizację zadań oraz uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wobec powyższego Zamawiający zwróci się do ww. firmy z ofertą zawarcia umowy na realizację usługi.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

 protokół z postępowania o udzielenie zamówienia  pobierz

12.09.2017r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna