Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘTE


logotyp logotyp

W ramach działań związanych z realizacją projektu pn. Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie zaplanowano organizację i zapewnienie pobytu na jednym
5-dniowym (w tym 4 noclegi) wyjeździe integracyjno-warsztatowym połączonym z przeprowadzeniem zajęć warsztatowych dla 10 osobowej grupy młodzieży w wieku 15-25 lat – uczestników projektu oraz zapewnienie pobytu dla
2 osób kadry.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje,
iż po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego i wnikliwej analizie ofert otrzymanych od potencjalnych Wykonawców po umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego "Zapytania o cenę" zdecydowano, iż realizacja całego działania wraz ze wszystkimi elementami określonymi przez Zamawiającego zostanie zlecona firmie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Społeczno-Artystycznej z Torunia za kwotę 10 776 zł.

03.02.2015r.


W ramach działań związanych z realizacją projektu pn. Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie zaplanowano organizację i zapewnienie pobytu na jednym
3-dniowym (w tym 2 noclegów) wyjeździe integracyjno-warsztatowym połączonym z przeprowadzeniem zajęć warsztatowych dla 10 osobowej grupy młodzieży w wieku 15-25 lat – uczestników projektu oraz zapewnienie pobytu dla
2 osób kadry.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje,
iż po przeprowadzeniu rozpoznania cenowego i wnikliwej analizie ofert otrzymanych od potencjalnych Wykonawców po umieszczeniu na stronie internetowej Zamawiającego "Zapytania o cenę" zdecydowano, iż realizacja całego działania wraz ze wszystkimi elementami określonymi przez Zamawiającego zostanie zlecona firmie Z.P.U.H. MIRO z Ząbkowic Śląskich za kwotę 9 172 zł.

02.09.2014r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie wyjazdu integracyjno-warsztatowego - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na wyjazd warsztatowy  pobierz


12.06.2014r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna