Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 ARCHIWUM


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie 3 dniowego wyjazdu warsztatowego - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na wyjazd warsztatowy  pobierz


21.11.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na prowadzenie imprezy pn. "Wieczór Andrzejkowy" - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na prowadzenie imprezy andrzejkowej  pobierz


19.11.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy pn. "Wieczór Andrzejkowy" - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania impreza andrzejkowa  pobierz


19.11.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy pn. "Mikołajki" - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania impreza mikołajkowa  pobierz


07.11.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania poradnictwo psychologiczne  pobierz


08.10.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie trzech spotkań warsztatowych dla opiekunów zastępczych z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania warsztaty dla rodzin  pobierz


04.10.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu spotkań z dietetykiem w formie zajęć warsztatowych oraz indywidualnych konsultacji dotyczących zdrowej diety - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na dietetyka  pobierz


04.10.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć usprawniających psychoruchowo na basenie - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na zajęcia ruchowe  pobierz


03.10.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pn. "Podstawy Obsługi Komputera" - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na warsztaty komputerowe  pobierz


03.10.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pn. "Szkoła dla rodzin"
- w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na warsztaty szkoła dla rodzin  pobierz


13.09.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pn. "Unikanie zachowań ryzykownych" - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na warsztaty zachowania ryzykowne  pobierz


12.09.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zgodnie
z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie pobytu na wyjeździe integracyjno-warsztatowym
wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi dla 143 osób z terenu Powiatu Żarskiego" w ramach projektu Aktywna Integracja Szansą Na Aktywne Życie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rozpatrzenia ofert udzielono zamówienia publicznego firmie:

Zakład Usług Rehabilitacyjno-Socjalnych Sp. z o.o.
ul. Sokolska 3
40-084 Katowice

Komisja Przetargowa :

1.Przewodnicząca - Ewelina Kiernożycka
2.Sekretarz - Małgorzata Możejko-Kononowicz
3.Członek - Magdalena Pietras

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pobierz


 protokół z otwarcia ofert  pobierz


04.09.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na kursy zawodowe  pobierz


26.08.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na organizację i przeprowadzenie 3-dniowego wyjazdu warsztatowego pn."Dziecko jako ofiara przemocy" dla rodziców zastępczych - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na wyjazd dla rodziców zastępczych  pobierz


06.08.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie 3 dniowego pobytu intergracyjno-warsztatowego w ramach aktywizacji społecznej dla osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych: rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na wyjazd dla rodziców biologicznych  pobierz


06.08.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie 3 dniowego pobytu intergracyjno-warsztatowego w ramach aktywizacji społecznej dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz,młodzieżowych osrodków wychowawczych - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na wyjazd dla wychowanków  pobierz


05.08.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie dla wybranej grupy - w ramach cyklu spotkań - treningów kompetencji i umiejętności społecznych w formie grup wsprcia dla rodziców zastępczych, rodziców biologicznych i wychowanków - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na trenera grup wsparcia dla rodzin  pobierz


29.05.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie dla wybranej grupy - w ramach cyklu spotkań - treningów kompetencji i umiejętności społecznych w formie grup wsprcia dla osób niepełnosprawnych - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na trenera grup wsparcia  pobierz


16.05.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na dostawę materiałów biurowych i papierniczych oraz tonerów do urządzeń drukujących i kserokopiarek - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na zakup materiałów biurowych  pobierz


16.05.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, że postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na usługę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

07.05.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na usługę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania koordynator  pobierz


11.02.2013r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch spotkań warsztatowych dla opiekunów zastępczych z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania warsztaty dla rodzin  pobierz


05.10.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów pn. "Unikanie zachowań ryzykownych" dla młodzieży - w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania zachowania ryzykowne  pobierz


31.08.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie teoretycznych i praktycznych warsztatów kulinarnych dla rodziców biologicznych w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania warsztaty kulinarne  pobierz


31.08.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego dla wychowanków w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania doradctwo zawodowe dla wychowanków  pobierz


10.08.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie - w ramach cyklu spotkań - zajęć warsztatowych z dietetykiem oraz indywidualnych konsultacji dotyczących zdrowej diety w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania warsztaty z dietetykiem  pobierz


09.08.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie - w ramach cyklu spotkań - treningów kompetencji i umiejętności wychowawczych w formie grup wsparcia dla osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - rodziców zastępczych w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na trenera dla rodziców zastępczych  pobierz


07.08.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie trzydniowego wyjazdu warsztatowego pn. "Rodzic zastepczy wobec dziecka z zachowaniem trudnym" dla rodziców zastępczych z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na organizację pobytu dla rodziców zastępczych  pobierz


09.07.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na organizację pobytu integracyjno-szkoleniowego w ramach aktywizacji społecznej dla osób z problemami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych: rodziców biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na organizację pobytu dla rodziców biologicznych  pobierz


29.06.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na organizację pobytu integracyjno-szkoleniowego w ramach aktywizacji społecznej dla młodzieży w wieku 15-25 lat przebywającej w rodzinach zastępczych oraz pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, rodzin zastępczych w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania na wyjazd dla wychowanków  pobierz


26.06.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje o zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8) na zorganizowanie i przeprowadzenie dla wybranej grupy - w ramach cyklu spotkań - treningów kompetencji i umiejetności społecznych w formie grup wsparcia w ramach projektu pn. "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" realizowanego przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego z programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 protokół z zakończenia postępowania  pobierz


06.06.2012r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zgodnie
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) informuje o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. "Organizacja i zapewnienie pobytu na wyjeździe integracyjno-szkoleniowym
wraz z zajęciami rehabilitacyjnymi dla 120 osób z terenu Powiatu Żarskiego" w ramach projektu Aktywna Integracja Szansą Na Aktywne Życie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W wyniku rozpatrzenia ofert udzielono zamówienia publicznego firmie:

NZOZ Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody
Sanatorium “PANORAMA MORSKA”
Biuro Rezerwacji
ul. Legnicka 144/3
54-206 Wrocław

Komisja Przetargowa :

1.Przewodnicząca - Ewelina Kiernożycka
2.Sekretarz - Malgorzata Możejko-Kononowicz
3.Członek - Magdalena Pietras

 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  pobierz


25.05.2012r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna