Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Projekt Unijny

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż 3 lutego br.
o godz. 13.00 odbędzie się w siedzibie Centrum spotkanie informacyjne dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".

Tematyka spotkania:
Omówienie:
- regulaminu konkursu na mikrodotację - edycja 2016 w ramach projektu TRAMPOLINA - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich,
- tryb ubiegania się o mikrodotację,
- przygotowanie wniosku wraz z załącznikami.

Serdecznie zapraszamy młode organizacje pozarządowe ze stażem krótszym niż półtora roku od czasu zarejestrowania do momentu złożenia oferty, oraz grupy nieformalne i samopomocowe, dotyczące ubiegania się o środki na realizację lokalnych działań w ramach projektu "Trampolina - regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".

Projekt realizowany jest przez Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych
w Zielonej Górze, który pozyskał środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na lata
2014-2020. Ten program to szansa na realizację działań inicjowanych przez grupy nieformalne, środowiska osiedlowe czy wiejskie.

29.01.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuję,
że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
podinspektora ds. rehabilitacji społecznej zatrudniona została
Pani Angelika Partyka, zamieszkała w Żarach.

 Protokół  pobierz


29.01.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ogłasza

nabór na stanowisko: KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ.

 ogłoszenie  pobierz


26.01.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje,
iż w dniu 25 stycznia 2016 r. zakończył się nabór na stanowisko
podinspektora ds. rehabilitacji społecznej.

W załączeniu lista osób zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru.

 lista osób  pobierz


26.01.2016r.


KOMUNIKAT !!!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje,
że w pierwszym kwartale 2016 roku planowane jest szkolenie dla kandydatów
na rodziny zastępcze PRIDE.
Na szkolenie zapraszamy kandydatów na rodziny zastępcze oraz osoby, które byłyby zainteresowane zostaniem rodziną pomocową.

Rodzina pomocowa to rodzina, bądź osoba samotna, przeszkolona do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, która zastępuje rodzinę zastępczą w czasie jej nieobecności związanej np. z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu, pobytem w szpitalu bądź innymi nieprzewidzianymi trudnościami lub zdarzeniami losowymi. Podstawą umieszczenia dziecka w rodzinie pomocowej jest umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach a rodziną pomocową.

29.12.2015r.


W dniu 14 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie opłatkowe dla zawodowych rodzin zastępczych zorganizowane przez dyrekcję i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. W spotkaniu wzięło udział 13 opiekunów zastępczych. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli Starosta Żarski Janusz Dudojć, a także dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Spotkanie opłatkowe stało się znakomitą okazją do tego, by podziękować rodzinom zastępczym z terenu powiatu żarskiego za ich codzienny trud i zaangażowanie w wychowanie powierzonych ich opiece dzieci. Wspólnie podzielono się opłatkiem. Starosta Żarski Janusz Dudojć, w swoim przemówieniu skierowanym do zgromadzonych rodzin gorąco podziękował rodzinom zastępczym za opiekę nad dziećmi w trudnej sytuacji życiowej i złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

wigilia1 wigilia2 wigilia3

15.12.2015r.


W poniedziałek, 23 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta Gala Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączona z uhonorowaniem laureatów konkursu Społecznik Roku w pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Tegorocznych laureatów w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego w 2015 r. miała zaszczyt wyczytać dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach- Justyna Przedaszek, która w roku 2014 odebrała z rąk wojewody lubuskiego nagrodę społecznika roku 2014 r. za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie powiatu żarskiego. Laureatami tegorocznego konkursu w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego zostali:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach oraz Międzygminne Centrum Integracji Społecznej placówka zamiejscowa w Małomicach – za wsparcie osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu
oraz
- Prezes Tadeusz Iżykowski i Wiceprezes Mirosław Skup – Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. – za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozbudowy i modernizacji Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Celem konkursu jest promowanie różnego typu działań w pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy z człowiekiem. A także promowanie pomocy niesionej na wielką skalę lub codziennej, ale wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością.

gala1 gala2 gala3

15.12.2015r.


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorami jednostek pomocy społecznej powiatu żarskiego. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Justyna Przedaszek, Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Żarach- Małgorzat Łozińska – Szklarz, Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku- Wioleta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku- Janina Chęć oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach- Barbar Litewka.
Przedstawicie Zarządu Powiatu Żarskiego wspólnie podziękowali za pełną poświęceń pracę i złożyli najlepsze życzenia tym wszystkim, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej powiatu żarskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, że święto to sformalizowano wprowadzając do ustawy o pomocy społecznej zapis, iż „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”.

DPS

15.12.2015r.


Starosta Żarski Janusz Dudojć powołał Zarządzeniem nr 3/2015 z dnia
12 października 2015 r. nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019. Poprzednia Rada zakończyła pracę ze względu na upłynięcie 4-letniego okresu kadencji.
W pierwszym posiedzeniu nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 12.11.2015 r. wzięła udział
pani Małgorzata Issel-Wicestarosta Powiatu Żarskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
W skład nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żarach wchodzą:
1. Cecylia Kiełbratowska- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Stowarzyszenia Forum Samorządowego Miasta i Gminy w Lubsku,
2. Joanna Harasim- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Żarach,
3. Katarzyna Niekraszewicz- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
4. Ewelina Torfińska- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich,
5. Monika Koman- przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Miłowic.
Podstawą prawną powołania jest art. 44c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

rada1 rada2

15.12.2015r.


26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się szkolenie skierowane do asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników ośrodka adopcyjnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowane przez PCPR w Żarach.
Tematem szkolenia była "Praca z rodziną w oparciu o definicje konfliktu i mediacji. Praca z rodziną w ujęciu systemowym". Szkolenie prowadziła pani Dorota Werner – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog, psychoterapeuta. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

05.11.2015r.


24 października 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach odbyło się szkolenie skierowane do rodzin zastępczych z powiatu żarskiego zorganizowane przez PCPR w Żarach. Tematem szkolenia była
"Metoda porozumienia bez przemocy wg M.B. Rosenberga". Szkolenie poprowadził pan Dawid Grabski. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.

05.11.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż
od dnia 12 października br. realizuje program korekcyjno – edukacyjny
dla KOBIET - sprawców przemocy domowej
. Zajęcia mają formę warsztatową.

Podstawowym zadaniem programu jest edukowanie uczestniczek w zakresie zrozumienia zjawiska przemocy domowej, własnych stanów emocjonalnych i umiejętności istotnych w procesie kontroli a także korekta zachowań przemocowych.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:00 do 18:00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artyletrzystów 6.

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

16.10.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach było współorganizatorem festynu "WAŻNA MAMA, WAŻNY TATA" który odbył się w dniu 5 września 2015 r.
w parku przy ul. Aleja Jana Pawła II. Festyn został zorganizowany z okazji 5 urodzin Ośrodka Adopcyjnego „Żar”. Celem festynu było promowanie idei rodziny,
w tym rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego, wielodzietnego. Ponadto festyn był wspaniałą okazją do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, wspólnej zabawy oraz integracji rodzin.

Dla dzieci i rodziców zostało zorganizowanych szereg atrakcji:Teatr Gliniada z Bolesławca, występ zespołów: Las Melinas, Mate, występ kabaretu: Słoiczek po cukrze, występ tancerki tańca egzotycznego, zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, zabawy dla dzieci organizowane przez organizacje pozarządowe, tj. warsztaty decoupage, kolorowanki łużyckie, warsztaty dekoracyjne kamieniami i koralikami, warsztat barwienia soli, namiot zainteresowań, pokazy chemiczne, pokazy paramilitarne, wędki szczęścia, kolorowanie, układanie klocków i wiele innych, zabawa z klaunem bańkami mydlanymi, pokazy: Policji, Staży Miejskiej, sztuk walki, psów, grupa rekonstrukcyjna Star Wars, malowanie twarzy, smażenie kiełbasek, poczęstunek: kawa, herbata, spotkania ze specjalistami, stoiska z regionalnymi produktami, darmowa wata cukrowa i popcorn zapewniona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żarach.

Festyn został zorganizowany przez Ośrodek Adopcyjny „Żar” przy współudziale mim. Starostwa Powiatowego w Żarach, Urzędu Miasta w Żarach oraz sponsorów, rodzin adopcyjnych i organizacji pozarządowych. Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu składamy serdeczne podziękowania.

festyn1 festyn2 festyn3

festyn4 festyn5 festyn6

festyn7 festyn8 festyn9

festyn10 festyn11 festyn12

18.09.2015r.


W dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie pt.: "Powiatowa sieć współpracy instytucji wsparcia – wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym" prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu żarskiego.

ekonomia1 ekonomia2 ekonomia3

10.08.2015r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" upływa: >>...więcej

24.06.2015r.


  aktywny samorząd
Starosta Żarski informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach realizuje pilotażowy program
"Aktywny Samorząd"
.

W ramach tego programu osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rozpoczynający edukację w szkole policealnej lub wyższej, mogą ubiegać się
o dofinansowanie.

10.06.2015r.


W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Żarach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy ŁWSH w Żarach, PCPR w Żarach, MOPS w Żarach, GOPS w Żarach, PUP w Żarach, Fundacją "Przedsiębiorczość", Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacją CRSEG. Partnerstwo zostało podpisane na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.

W spotkaniu dot. podpisania partnerstwa uczestniczyli Pani Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary, Pan Janusz Dudojć - Starosta Powiatu Żarskiego, Pan Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary oraz przedstawiciele jednostek i organizacji przystępujących do partnerstwa.

partnerstwo1 partnerstwo2 partnerstwo3

partnerstwo4 partnerstwo5 partnerstwo6

09.06.2015r.


W dniu 1 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wzięło udział w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Celem Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej. Wydarzenie miało miejsce na terenie Zespołu Szkół w Kunicach. Wzięły w nim udział organizacje zajmujące się pomocą społeczną, stowarzyszenia działające na terenie powiatu żarskiego oraz Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia było wykonanie Rytmu Wolnych Serc - zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Razem, w tym samym czasie w całej Polsce wykonano wspólny gest. Każdy z uczestników mógł położyć prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijać wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.

noc_profilaktyki1 noc_profilaktyki2 noc_profilaktyki3

09.06.2015r.


Z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w dniu 29 maja 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie rodzin zastępczych zawodowych. Uczestniczyli w nim również Wicestarosta Powiatu Żarskiego -
Pani Małgorzata Issel oraz dyrektor, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Podczas spotkania głos zabrała Pani Justyna Przedaszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pani Małgorzata Issel - Wicestarosta, która podziękowała wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę, za energię i siły, które wkładają w realizację powierzonych zadań. Wręczyła podziękowania osobom obecnym na spotkaniu życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

Przy okazji tego spotkania również rodziny zastępcze podkreśliły jak ważne dla nich jest zauważenie ich pracy i poświęcenia. Dzięki temu w chwilach zwątpienia i słabości wspomnienie o takich chwilach, daje im siłę i pozytywną motywację do dalszej pracy.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

09.06.2015r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Przedaszek.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.


 Ogłoszenia


W wyniku zakończenia procedur otwartego konkursu naboru na partnera do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu w ramach działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018r. z dnia 5 stycznia 2016 r., Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ogłasza, iż nie wpłynęła żadna oferta do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu.

26.01.2016r.


 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póżn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2016 r.:

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim;
2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3."Współpraca z organizacja pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. Rozwój pieczy zastepczej w powiecie żarskim - Praca z rodzina w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia


 ogłoszenie  pobierz

 wzór oferty 2016  pobierz

 wzór umowy 2016  pobierz

 wzór sprawozdania 2016  pobierz

15.01.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje,
iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego.

Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia
1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany
w pierwszym miesiącu następnego roku.

Wszelkich, niezbędnych informacji udziela:
Oddział Lubuski PFRON
ul. Dąbrowskiego 25A
65-021 Zielona Góra
tel. 68 422 78 10

Wzory wniosków:

 wniosek osoby uprawnionej o dofinansowanie  pobierz

 wniosek członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie  pobierz

 wniosek osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie  pobierz

18.09.2015r.


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Komunikaty


  aktywny samorząd
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Od 17 czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach
(Al. Jana Pawła II 5, parter) będzie można skorzystać z darmowych porad. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie - 68 45 48 247.

PORADY
Porada polega na: wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań problemu i ich konsekwencji; wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzeniu z klientem planu działania. Porady udzielane są w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia.

INFORMACJE
Informacja polega na: wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy; wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć; wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. Informacje udzielane są w sprawach: spadkowych, stosunków międzyludzkich, obywatel a instytucja, własności, pozbawienia wolności, finansowych, niepełnosprawności, konsumenckich, imigracji/repatriacji.

12.06.2015r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż dnia 12 stycznia br. ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź mężczyźni zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:10 do 19:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
ul. Artylerzystów 6.


Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

12.01.2015r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna