Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

logo

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności


PROGRAM "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III" NA 2017 ROK

Powiat Żarski może wystąpić w roli realizatora programu w następujących obszarach :
- obszar B (likwidacja barier w urzędach powiatowych, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania)
- obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych)
- obszar D (likwidacja barier transportowych– placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty, jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej))
- obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej)
- obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych).

Zasady dotyczące realizacji programu dostępne są na stronie internetowej PFRON.

23.02.2017r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż trwa nabór uczestników zarówno kobiet jak i mężczyzn do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową.
Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.
Uczestnikami programu mogą być mężczyźni i kobiety – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.
Program realizowany będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach ul. Artylerzystów 6

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86

27.01.2017r.


logotyp

SZANSA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje chętnych do udziału
w projekcie
systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" skierowany jest do osób które:

1. są w wieku aktywności zawodowej (pow. 21 lat do 55 lat) i chcą zwiększyć swoje możliwości wejścia na rynek pracy
2. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
3. nie pracują
4. mieszkańcy powiatu żarskiego

  • Chcesz wyrwać się z domu i spędzić mile czas???
  • Poznać nowych ludzi???
  • Skorzystać z atrakcyjnego wyjazdu integracyjnego
  • Uczestniczyć w ciekawych tematycznie spotkaniach w ramach grupy wsparcia???
  • Zdobyć wiedzę i nowe umiejętności niezbędne w życiu społecznym i zawodowym???
Przyjdź do nas lub zadzwoń !!! Dowiesz się więcej!!!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerami telefonu 68 363 06 82 i 68 363 06 89 oraz w siedzibie Centrum ul.Artylerzystów 6 - pokój nr 9


Zgłoszenia przyjmowane są cały rok !!!

12.01.2017r.


Od 1 kwietnia 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach bedzie realizowało program "500+" skierowany do rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie Centrum w pok. nr 3
lub pod nr tel. 68 363 06 83

15.03.2016r.


W poniedziałek, 23 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta Gala Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączona z uhonorowaniem laureatów konkursu Społecznik Roku w pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Tegorocznych laureatów w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego w 2015 r. miała zaszczyt wyczytać dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach- Justyna Przedaszek, która w roku 2014 odebrała z rąk wojewody lubuskiego nagrodę społecznika roku 2014 r. za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie powiatu żarskiego. Laureatami tegorocznego konkursu w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego zostali:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach oraz Międzygminne Centrum Integracji Społecznej placówka zamiejscowa w Małomicach – za wsparcie osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu
oraz
- Prezes Tadeusz Iżykowski i Wiceprezes Mirosław Skup – Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. – za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozbudowy i modernizacji Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Celem konkursu jest promowanie różnego typu działań w pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy z człowiekiem. A także promowanie pomocy niesionej na wielką skalę lub codziennej, ale wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością.

gala1 gala2 gala3

15.12.2015r.


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorami jednostek pomocy społecznej powiatu żarskiego. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Justyna Przedaszek, Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Żarach- Małgorzat Łozińska – Szklarz, Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku- Wioleta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku- Janina Chęć oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach- Barbar Litewka.
Przedstawicie Zarządu Powiatu Żarskiego wspólnie podziękowali za pełną poświęceń pracę i złożyli najlepsze życzenia tym wszystkim, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej powiatu żarskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, że święto to sformalizowano wprowadzając do ustawy o pomocy społecznej zapis, iż „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”.

DPS

15.12.2015r.


Starosta Żarski Janusz Dudojć powołał Zarządzeniem nr 3/2015 z dnia
12 października 2015 r. nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019. Poprzednia Rada zakończyła pracę ze względu na upłynięcie 4-letniego okresu kadencji.
W pierwszym posiedzeniu nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 12.11.2015 r. wzięła udział
pani Małgorzata Issel-Wicestarosta Powiatu Żarskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
W skład nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żarach wchodzą:
1. Cecylia Kiełbratowska- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Stowarzyszenia Forum Samorządowego Miasta i Gminy w Lubsku,
2. Joanna Harasim- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Żarach,
3. Katarzyna Niekraszewicz- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
4. Ewelina Torfińska- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich,
5. Monika Koman- przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Miłowic.
Podstawą prawną powołania jest art. 44c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

rada1 rada2

15.12.2015r.


26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się szkolenie skierowane do asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników ośrodka adopcyjnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowane przez PCPR w Żarach.
Tematem szkolenia była "Praca z rodziną w oparciu o definicje konfliktu i mediacji. Praca z rodziną w ujęciu systemowym". Szkolenie prowadziła pani Dorota Werner – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog, psychoterapeuta. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

05.11.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż
od dnia 12 października br. realizuje program korekcyjno – edukacyjny
dla KOBIET - sprawców przemocy domowej
. Zajęcia mają formę warsztatową.

Podstawowym zadaniem programu jest edukowanie uczestniczek w zakresie zrozumienia zjawiska przemocy domowej, własnych stanów emocjonalnych i umiejętności istotnych w procesie kontroli a także korekta zachowań przemocowych.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:00 do 18:00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artyletrzystów 6.

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

16.10.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach było współorganizatorem festynu "WAŻNA MAMA, WAŻNY TATA" który odbył się w dniu 5 września 2015 r.
w parku przy ul. Aleja Jana Pawła II. Festyn został zorganizowany z okazji 5 urodzin Ośrodka Adopcyjnego „Żar”. Celem festynu było promowanie idei rodziny,
w tym rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego, wielodzietnego. Ponadto festyn był wspaniałą okazją do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, wspólnej zabawy oraz integracji rodzin.

Dla dzieci i rodziców zostało zorganizowanych szereg atrakcji:Teatr Gliniada z Bolesławca, występ zespołów: Las Melinas, Mate, występ kabaretu: Słoiczek po cukrze, występ tancerki tańca egzotycznego, zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, zabawy dla dzieci organizowane przez organizacje pozarządowe, tj. warsztaty decoupage, kolorowanki łużyckie, warsztaty dekoracyjne kamieniami i koralikami, warsztat barwienia soli, namiot zainteresowań, pokazy chemiczne, pokazy paramilitarne, wędki szczęścia, kolorowanie, układanie klocków i wiele innych, zabawa z klaunem bańkami mydlanymi, pokazy: Policji, Staży Miejskiej, sztuk walki, psów, grupa rekonstrukcyjna Star Wars, malowanie twarzy, smażenie kiełbasek, poczęstunek: kawa, herbata, spotkania ze specjalistami, stoiska z regionalnymi produktami, darmowa wata cukrowa i popcorn zapewniona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żarach.

Festyn został zorganizowany przez Ośrodek Adopcyjny „Żar” przy współudziale mim. Starostwa Powiatowego w Żarach, Urzędu Miasta w Żarach oraz sponsorów, rodzin adopcyjnych i organizacji pozarządowych. Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu składamy serdeczne podziękowania.

festyn1 festyn2 festyn3

festyn4 festyn5 festyn6

festyn7 festyn8 festyn9

festyn10 festyn11 festyn12

18.09.2015r.


W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Żarach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy ŁWSH w Żarach, PCPR w Żarach, MOPS w Żarach, GOPS w Żarach, PUP w Żarach, Fundacją "Przedsiębiorczość", Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacją CRSEG. Partnerstwo zostało podpisane na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.

W spotkaniu dot. podpisania partnerstwa uczestniczyli Pani Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary, Pan Janusz Dudojć - Starosta Powiatu Żarskiego, Pan Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary oraz przedstawiciele jednostek i organizacji przystępujących do partnerstwa.

partnerstwo1 partnerstwo2 partnerstwo3

partnerstwo4 partnerstwo5 partnerstwo6

09.06.2015r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Przedaszek.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.


 Ogłoszenia


 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2014r., poz. 1118 z póżn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2017 r.:

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim;
2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3."Współpraca z organizacja pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. Rozwój pieczy zastepczej w powiecie żarskim - Praca z rodzina w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia


 Uchwała  pobierz

 ogłoszenie  pobierz

 wzór oferty 2017  pobierz

 wzór umowy 2017  pobierz

 wzór sprawozdania 2017  pobierz

12.01.2017r.


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Komunikaty


  aktywny samorząd
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Od 17 czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach
(Al. Jana Pawła II 5, parter) będzie można skorzystać z darmowych porad. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie - 68 45 48 247.

PORADY
Porada polega na: wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań problemu i ich konsekwencji; wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzeniu z klientem planu działania. Porady udzielane są w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia.

INFORMACJE
Informacja polega na: wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy; wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć; wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. Informacje udzielane są w sprawach: spadkowych, stosunków międzyludzkich, obywatel a instytucja, własności, pozbawienia wolności, finansowych, niepełnosprawności, konsumenckich, imigracji/repatriacji.

12.06.2015r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna