Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Projekt Unijny

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności

26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się szkolenie skierowane do asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników ośrodka adopcyjnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowane przez PCPR w Żarach.
Tematem szkolenia była "Praca z rodziną w oparciu o definicje konfliktu i mediacji. Praca z rodziną w ujęciu systemowym". Szkolenie prowadziła pani Dorota Werner – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog, psychoterapeuta. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

05.11.2015r.


24 października 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach odbyło się szkolenie skierowane do rodzin zastępczych z powiatu żarskiego zorganizowane przez PCPR w Żarach. Tematem szkolenia była
"Metoda porozumienia bez przemocy wg M.B. Rosenberga". Szkolenie poprowadził pan Dawid Grabski. W spotkaniu wzięło udział 16 osób.

05.11.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż
od dnia 12 października br. realizuje program korekcyjno – edukacyjny
dla KOBIET - sprawców przemocy domowej
. Zajęcia mają formę warsztatową.

Podstawowym zadaniem programu jest edukowanie uczestniczek w zakresie zrozumienia zjawiska przemocy domowej, własnych stanów emocjonalnych i umiejętności istotnych w procesie kontroli a także korekta zachowań przemocowych.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:00 do 18:00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artyletrzystów 6.

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

16.10.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach było współorganizatorem festynu "WAŻNA MAMA, WAŻNY TATA" który odbył się w dniu 5 września 2015 r.
w parku przy ul. Aleja Jana Pawła II. Festyn został zorganizowany z okazji 5 urodzin Ośrodka Adopcyjnego „Żar”. Celem festynu było promowanie idei rodziny,
w tym rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego, wielodzietnego. Ponadto festyn był wspaniałą okazją do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, wspólnej zabawy oraz integracji rodzin.

Dla dzieci i rodziców zostało zorganizowanych szereg atrakcji:Teatr Gliniada z Bolesławca, występ zespołów: Las Melinas, Mate, występ kabaretu: Słoiczek po cukrze, występ tancerki tańca egzotycznego, zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, zabawy dla dzieci organizowane przez organizacje pozarządowe, tj. warsztaty decoupage, kolorowanki łużyckie, warsztaty dekoracyjne kamieniami i koralikami, warsztat barwienia soli, namiot zainteresowań, pokazy chemiczne, pokazy paramilitarne, wędki szczęścia, kolorowanie, układanie klocków i wiele innych, zabawa z klaunem bańkami mydlanymi, pokazy: Policji, Staży Miejskiej, sztuk walki, psów, grupa rekonstrukcyjna Star Wars, malowanie twarzy, smażenie kiełbasek, poczęstunek: kawa, herbata, spotkania ze specjalistami, stoiska z regionalnymi produktami, darmowa wata cukrowa i popcorn zapewniona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żarach.

Festyn został zorganizowany przez Ośrodek Adopcyjny „Żar” przy współudziale mim. Starostwa Powiatowego w Żarach, Urzędu Miasta w Żarach oraz sponsorów, rodzin adopcyjnych i organizacji pozarządowych. Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu składamy serdeczne podziękowania.

festyn1 festyn2 festyn3

festyn4 festyn5 festyn6

festyn7 festyn8 festyn9

festyn10 festyn11 festyn12

18.09.2015r.


W dniu 29 lipca 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie pt.: "Powiatowa sieć współpracy instytucji wsparcia – wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w aktywizacji społecznej i zawodowej osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym" prowadzone przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu zielonogórskiego.
Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele m.in. Powiatowego Urzędu Pracy, ośrodków pomocy społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz organizacji pozarządowych z terenu powiatu żarskiego.

ekonomia1 ekonomia2 ekonomia3

10.08.2015r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" upływa: >>...więcej

24.06.2015r.


  aktywny samorząd
Starosta Żarski informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach realizuje pilotażowy program
"Aktywny Samorząd"
.

W ramach tego programu osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rozpoczynający edukację w szkole policealnej lub wyższej, mogą ubiegać się
o dofinansowanie.

10.06.2015r.


W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Żarach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy ŁWSH w Żarach, PCPR w Żarach, MOPS w Żarach, GOPS w Żarach, PUP w Żarach, Fundacją "Przedsiębiorczość", Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacją CRSEG. Partnerstwo zostało podpisane na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.

W spotkaniu dot. podpisania partnerstwa uczestniczyli Pani Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary, Pan Janusz Dudojć - Starosta Powiatu Żarskiego, Pan Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary oraz przedstawiciele jednostek i organizacji przystępujących do partnerstwa.

partnerstwo1 partnerstwo2 partnerstwo3

partnerstwo4 partnerstwo5 partnerstwo6

09.06.2015r.


W dniu 1 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wzięło udział w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Celem Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej. Wydarzenie miało miejsce na terenie Zespołu Szkół w Kunicach. Wzięły w nim udział organizacje zajmujące się pomocą społeczną, stowarzyszenia działające na terenie powiatu żarskiego oraz Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia było wykonanie Rytmu Wolnych Serc - zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Razem, w tym samym czasie w całej Polsce wykonano wspólny gest. Każdy z uczestników mógł położyć prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijać wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.

noc_profilaktyki1 noc_profilaktyki2 noc_profilaktyki3

09.06.2015r.


Z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w dniu 29 maja 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie rodzin zastępczych zawodowych. Uczestniczyli w nim również Wicestarosta Powiatu Żarskiego -
Pani Małgorzata Issel oraz dyrektor, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Podczas spotkania głos zabrała Pani Justyna Przedaszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pani Małgorzata Issel - Wicestarosta, która podziękowała wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę, za energię i siły, które wkładają w realizację powierzonych zadań. Wręczyła podziękowania osobom obecnym na spotkaniu życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

Przy okazji tego spotkania również rodziny zastępcze podkreśliły jak ważne dla nich jest zauważenie ich pracy i poświęcenia. Dzięki temu w chwilach zwątpienia i słabości wspomnienie o takich chwilach, daje im siłę i pozytywną motywację do dalszej pracy.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

09.06.2015r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Przedaszek.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.


 Ogłoszenia


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje,
iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego.

Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia
1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany
w pierwszym miesiącu następnego roku.

Wszelkich, niezbędnych informacji udziela:
Oddział Lubuski PFRON
ul. Dąbrowskiego 25A
65-021 Zielona Góra
tel. 68 422 78 10

Wzory wniosków:

 wniosek osoby uprawnionej o dofinansowanie  pobierz

 wniosek członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie  pobierz

 wniosek osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie  pobierz

18.09.2015r.


Starosta Żarski zawiadamia o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Żarskiego. Prawo zgłaszania po jednym kandydacie na członka powiatowej rady mają organizacje pozarządowe i fundacje działające na terenie Powiatu Żarskiego oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin).

Pisemne zgłaszanie kandydatów podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania w/w podmiotów, należy składać w Starostwie Powiatowym w Żarach Al. Jana Pawła II 5 (pok. 109) lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach w terminie do 27 września 2015r.

 karta zgłoszenia  pobierz

 oświadczenie kandydata na członka  pobierz

 ogłoszenie starosty żarskiego  pobierz02.09.2015r.


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Komunikaty


  aktywny samorząd
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Od 17 czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach
(Al. Jana Pawła II 5, parter) będzie można skorzystać z darmowych porad. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie - 68 45 48 247.

PORADY
Porada polega na: wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań problemu i ich konsekwencji; wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzeniu z klientem planu działania. Porady udzielane są w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia.

INFORMACJE
Informacja polega na: wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy; wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć; wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. Informacje udzielane są w sprawach: spadkowych, stosunków międzyludzkich, obywatel a instytucja, własności, pozbawienia wolności, finansowych, niepełnosprawności, konsumenckich, imigracji/repatriacji.

12.06.2015r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż dnia 12 stycznia br. ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź mężczyźni zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:10 do 19:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
ul. Artylerzystów 6.


Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

12.01.2015r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna