Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności


W dniach od 23 lutego 2015r. do 29 lutego 2015r. obchodzony będzie "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem". W związku z tym poniższe instytucje będą udzielać informacji i porad osobom, które ucierpiały w wyniku przestępstwa. Dyżury będą pełnić:

1. Prokuratura Rejonowa w Żarach

Możliwy kontakt:
- osobisty -68-200 Żary ul. Górnośląska 17,
od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:30 do 15:30
- telefoniczny - 68- 363 93 62

2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach

Możliwy kontakt: osobisty i telefoniczny (68 363 06 80) w dniach:
- od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 17:00
- w piątek od godz. 7:00 do 16:00

09.02.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż dnia 12 stycznia br. ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź mężczyźni zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:10 do 19:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
ul. Artylerzystów 6.


Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

12.01.2015r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Rasztubowicz.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.Dnia 1 grudnia 2014r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, miało miejsce spotkanie dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Żarskiego z pracownikami Centrum. Celem spotkania było omówienie znowelizowanych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a co za tym idzie nowych obowiązków, które w/w akt prawny nakłada na jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające w strukturach samorządów gminnych.

Ponadto dyrektor PCPR – pani Justyna Rasztubowicz – wyszła z inicjatywą podjęcia działań zmierzających do zawiązania partnerstwa ze wszystkimi jednostkami działającymi w w/w obszarze, w celu wypracowania wspólnych celów, które pozwolą na skuteczniejsze działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

spotkanieops_1 spotkanieops_2 spotkanieops_3


04.12.2014r.


logotyp logotyp

WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

W ramach realizacji projektu "Aktywna integracja szansą na aktywne życie" w dniu 14 września 2014 r. odbył się wyjazd osób z niepełnosprawnością do teatru w Zielonej Górze, a w dniu 11 października 2014r. młodzież z grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastepczej zwiedziła Park Mużakowski w Łęknicy.

wycieczka_1 wycieczka_2 wycieczka_3


05.11.2014r.


Uczestnicy naszego projektu "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" brali udział w wyjazdach integracyjno-warsztatowych:

- osoby niepełnosprawne: w lipcu w Ośrodku Panorama Morska w Jarosławcu

wyjazd_1 wyjazd_2 wyjazd_3

- wychowankowie: we wrześniu w Hotelu Kudowa w Kudowie Zdrój

wyjazd_4 wyjazd_5 wyjazd_6

12.09.2014r.INFORMACJA!!! DOTYCZĄCA WPROWADZENIA ZMIAN W ZASADACH REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził następujące zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu ,"Aktywny Samorząd”:

1. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
a) w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wnioski,
b) w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
a) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia,
b) w przypadku Modułu II – do dnia 30 września
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Jednocześnie informujemy, iż zasady przyznawania dofinansowań w ramach wszystkich obszarów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” są dostępne na naszej stronie internetowej.

17.06.2014r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż PCPR rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Jednocześnie informujemy, iż Zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 04 marca 2014r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadził zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r.

 harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:  pobierz

25.03.2014r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach że w roku 2015 nadal realizuje projekt "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
>>...więcej

06.03.2014r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Ogłoszenia


 Zarządzenie Starosty Żarskiego dotyczące konsultacji projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

 ZARZĄDZENIE i OGŁOSZENIE  pobierz

19.12.2014r.


 Zarządzenie Starosty Żarskiego dotyczące konsultacji projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020.

 ZARZĄDZENIE i OGŁOSZENIE  pobierz

04.12.2014r.


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.


 Komunikaty


  Zgodnie z obowiązującymi zmianami przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwote składki, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: ...
>>...więcej


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna