Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż termin zakończenia naboru w 2015 roku wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" upływa: >>...więcej

24.06.2015r.


  aktywny samorząd
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Od 17 czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach
(Al. Jana Pawła II 5, parter) będzie można skorzystać z darmowych porad. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie - 68 45 48 247.

PORADY
Porada polega na: wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań problemu i ich konsekwencji; wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzeniu z klientem planu działania. Porady udzielane są w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia.

INFORMACJE
Informacja polega na: wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy; wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć; wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. Informacje udzielane są w sprawach: spadkowych, stosunków międzyludzkich, obywatel a instytucja, własności, pozbawienia wolności, finansowych, niepełnosprawności, konsumenckich, imigracji/repatriacji.

12.06.2015r.


  aktywny samorząd
Starosta Żarski informuje, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach realizuje pilotażowy program
"Aktywny Samorząd"
.

W ramach tego programu osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, rozpoczynający edukację w szkole policealnej lub wyższej, mogą ubiegać się
o dofinansowanie.

10.06.2015r.


W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Żarach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy ŁWSH w Żarach, PCPR w Żarach, MOPS w Żarach, GOPS w Żarach, PUP w Żarach, Fundacją "Przedsiębiorczość", Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacją CRSEG. Partnerstwo zostało podpisane na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.

W spotkaniu dot. podpisania partnerstwa uczestniczyli Pani Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary, Pan Janusz Dudojć - Starosta Powiatu Żarskiego, Pan Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary oraz przedstawiciele jednostek i organizacji przystępujących do partnerstwa.

partnerstwo1 partnerstwo2 partnerstwo3

partnerstwo4 partnerstwo5 partnerstwo6

09.06.2015r.


W dniu 1 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach wzięło udział w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki. Celem Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki, była promocja zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej. Wydarzenie miało miejsce na terenie Zespołu Szkół w Kunicach. Wzięły w nim udział organizacje zajmujące się pomocą społeczną, stowarzyszenia działające na terenie powiatu żarskiego oraz Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia było wykonanie Rytmu Wolnych Serc - zrywu wzmocnienia twórczej profilaktyki. Razem, w tym samym czasie w całej Polsce wykonano wspólny gest. Każdy z uczestników mógł położyć prawą dłoń na sercu i przez 60 sekund wybijać wspólnie jego rytm. Rytm WOLNYCH SERC. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.

noc_profilaktyki1 noc_profilaktyki2 noc_profilaktyki3

09.06.2015r.


Z okazji dnia rodzicielstwa zastępczego w dniu 29 maja 2015r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie rodzin zastępczych zawodowych. Uczestniczyli w nim również Wicestarosta Powiatu Żarskiego -
Pani Małgorzata Issel oraz dyrektor, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej i psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Podczas spotkania głos zabrała Pani Justyna Przedaszek, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Pani Małgorzata Issel - Wicestarosta, która podziękowała wszystkim obecnym za dotychczasową współpracę, za energię i siły, które wkładają w realizację powierzonych zadań. Wręczyła podziękowania osobom obecnym na spotkaniu życząc jednocześnie dalszych sukcesów.

Przy okazji tego spotkania również rodziny zastępcze podkreśliły jak ważne dla nich jest zauważenie ich pracy i poświęcenia. Dzięki temu w chwilach zwątpienia i słabości wspomnienie o takich chwilach, daje im siłę i pozytywną motywację do dalszej pracy.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

09.06.2015r.forum

26.05.2015r.


logotyp logotyp

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UNIJNEGO

W dniu 20 marca 2015 r. w restauracji Janków w Żarach odbyła się Konferencja kończąca projekt pn "Aktywna integracja szansą na aktywne życie". Uczestniczyły w niej osoby z niepełnosprawnością, a także wychowankowie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Wicestarosta Powiatu Żarskiego Pani Małgorzata Issel i Sekretarz Powiatu
Pani Agnieszka Domaradzka. W pierwszej części Konferencji Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pani Justyny Przedaszek - dokonała podsumowania projektu w formie prezentacji multimedialnej oraz rozdała dyplomy uczestnikom. Po części teoretycznej zaproszono wszystkich gości na poczęstunek w restauracji. Beneficjenci programu mieli możliwość po raz kolejny zacieśnić relacje, nawiązane podczas wielomiesięcznych spotkań, co stanowiło miłe zakończenie całego projektu.

konferencja_1 konferencja_2 konferencja_3


31.03.2015r.


logotyp logotyp

WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

W ramach realizacji projektu "Aktywna integracja szansą na aktywne życie" w dniach 13-17 luty 2015r. młodzież z grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastępczej uczestniczyła w wyjeździe do Poznania. Wychowankowie uczestniczyli w warsztatach na temat: „Unikanie zachowań ryzykownych”. Spędzili aktywnie czas uczestnicząc w zajęciach z orienteeringu, uczestniczyli w spotkaniu z wicemistrzem Europy w psich zaprzęgach. Ponad to młodzież miała zapewnione wyjście do kina, na ściankę wspinaczkową, kręgle oraz zwiedzanie Starego Miasta Poznań.

wycieczka_poz_1 wycieczka_poz_2 wycieczka_poz_3


19.03.2015r.


W ramach realizacji projektu "Aktywna integracja szansą na aktywne życie" w dniu 14 września 2014 r. odbył się wyjazd osób z niepełnosprawnością do teatru w Zielonej Górze, a w dniu 11 października 2014r. młodzież z grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastepczej zwiedziła Park Mużakowski w Łęknicy.

wycieczka_1 wycieczka_2 wycieczka_3


05.11.2014r.


Uczestnicy naszego projektu "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" brali udział w wyjazdach integracyjno-warsztatowych:

- osoby niepełnosprawne: w lipcu w Ośrodku Panorama Morska w Jarosławcu

wyjazd_1 wyjazd_2 wyjazd_3

- wychowankowie: we wrześniu w Hotelu Kudowa w Kudowie Zdrój

wyjazd_4 wyjazd_5 wyjazd_6

12.09.2014r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Przedaszek.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.Dnia 1 grudnia 2014r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, miało miejsce spotkanie dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Żarskiego z pracownikami Centrum. Celem spotkania było omówienie znowelizowanych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a co za tym idzie nowych obowiązków, które w/w akt prawny nakłada na jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające w strukturach samorządów gminnych.

Ponadto dyrektor PCPR – pani Justyna Przedaszek – wyszła z inicjatywą podjęcia działań zmierzających do zawiązania partnerstwa ze wszystkimi jednostkami działającymi w w/w obszarze, w celu wypracowania wspólnych celów, które pozwolą na skuteczniejsze działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

spotkanieops_1 spotkanieops_2 spotkanieops_3


04.12.2014r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Ogłoszenia


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.


 Komunikaty


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż dnia 12 stycznia br. ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź mężczyźni zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:10 do 19:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
ul. Artylerzystów 6.


Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

12.01.2015r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna