Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

logo

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż istnieje możliwość przystąpienia do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy domowej.Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd
za stosowanie przemocy badź zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany będzie w każdy poniedziałek od 12 września 2016r.
w godz. od. 16:10 do 19:10
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Żarach ul. Artylerzystów 6.

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86

12.09.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż
nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II będzie trwał od 1 września do
10 października 2016 r.
z tym, że:
- wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2015/2016 należy złożyć w okresie trwania tego roku akademickiego (do 30 września); wniosek złożony po zakończeniu roku akademickiego nie będzie mógł być rozpatrzony pozytywnie (podstawa: rozdział VII ust. 3 pkt 2 programu: Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia).
- termin złożenia wniosku dotyczącego dofinansowania roku akademickiego 2016/2017 upływa w dniu 10 października.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Realizatora programu (samorządu powiatowego), a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

26.08.2016r.


Przypominamy, iż do 30 sierpnia 2016 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I.
Dofinansowanie może dotyczyć:
- zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (Obszar A1)
- kosztów uzyskania prawa jazdy kat. B (Obszar A2),
- zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów i oprogramowania (Obszar B1)
- szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego nabytego w ramach Obszaru B1 programu (Obszar B2),
- utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C2),
- protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C3),
- utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (Obszar C4),
- utrzymania aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (Obszar D).

26.08.2016r.


logotyp

SZANSA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poszukuje chętnych do udziału
w projekcie
systemowym współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pod nazwą "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" skierowany jest do osób które:

1. są w wieku aktywności zawodowej (pow. 21 lat do 55 lat) i chcą zwiększyć swoje możliwości wejścia na rynek pracy
2. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności
3. nie pracują
4. mieszkańcy powiatu żarskiego

  • Chcesz wyrwać się z domu i spędzić mile czas???
  • Poznać nowych ludzi???
  • Skorzystać z atrakcyjnego wyjazdu integracyjnego połączonego z zajęciami rehabilitacyjnymi???
  • Uczestniczyć w ciekawych tematycznie spotkaniach w ramach grupy wsparcia???
  • Zdobyć wiedzę i nowe umiejętności niezbędne w życiu społecznym i zawodowym???
Przyjdź do nas lub zadzwoń !!! Dowiesz się więcej!!!

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Wszelkie informacje dotyczące projektu pod numerami telefonu 68 363 06 82 i 68 363 06 89 oraz w siedzibie Centrum ul.Artylerzystów 6 - pokój nr 9


Zgłoszenia przyjmowane będą do 31 lipca 2016r. !!!

29.06.2016r.


Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego wszystkim rodzinom zastępczym w tym szczególnym dniu pragniemy serdecznie podziękować za wszelką troskę i opiekę, którymi każdego dnia obdarzacie Państwo swoich podopiecznych.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania satysfakcji w realizowaniu tak ważnego i trudnego zadania jakim jest – Rodzina Zastępcza.

Z wyrazem uznania Dyrektor PCPR wraz z Zespołem ds. pieczy zastępczej

30.05.2016r.


Od 1 kwietnia 2016r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach bedzie realizowało program "500+" skierowany do rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Więcej informacji o programie można uzyskać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz w siedzibie Centrum w pok. nr 3
lub pod nr tel. 68 363 06 83

15.03.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje,
od dnia 10 marca 2016 r. rozpocznie się nabór wniosków o dofinansowanie
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Cel programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym
i w dostępie do edukacji.

Druki wniosków dostępne będą w siedzibie Centrum oraz na stronie internetowej: www.pcpr.powiatzarski.pl od dnia 29 lutego 2016 r.

Miejsce składania wniosków: PCPR w Żarach, ul. Artylerzystów 6, pok. nr 5

Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie PCPR
lub pod nr tel.: - tel. 68 363 06 84 - Angelika Partyka

 etapy przyjmowania wniosków  pobierz


 kierunki działań  pobierz


25.02.2016r.


W dniu 3 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Trampolina – regionalny program wspierania inicjatyw obywatelskich".

Na spotkaniach pojawili się przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z powiatu żarskiego. Spotkanie poprowadził Romuald Malinowski – Prezes Związku Lubuskich Organizacji Pozarządowych. Zorganizowane spotkanie miało na celu zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie przygotowania projektu oraz zapoznanie się z wymogami stawianymi projektom w III edycji konkursu.

trampolina1 trampolina2 trampolina3

18.02.2016r.


W dniu 14 grudnia 2015 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się spotkanie opłatkowe dla zawodowych rodzin zastępczych zorganizowane przez dyrekcję i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach. W spotkaniu wzięło udział 13 opiekunów zastępczych. Ponadto w wydarzeniu uczestniczyli Starosta Żarski Janusz Dudojć, a także dyrekcja i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

Spotkanie opłatkowe stało się znakomitą okazją do tego, by podziękować rodzinom zastępczym z terenu powiatu żarskiego za ich codzienny trud i zaangażowanie w wychowanie powierzonych ich opiece dzieci. Wspólnie podzielono się opłatkiem. Starosta Żarski Janusz Dudojć, w swoim przemówieniu skierowanym do zgromadzonych rodzin gorąco podziękował rodzinom zastępczym za opiekę nad dziećmi w trudnej sytuacji życiowej i złożył serdeczne życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku.

wigilia1 wigilia2 wigilia3

15.12.2015r.


W poniedziałek, 23 listopada 2015 r. odbyła się uroczysta Gala Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego połączona z uhonorowaniem laureatów konkursu Społecznik Roku w pomocy społecznej województwa lubuskiego.

Tegorocznych laureatów w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego w 2015 r. miała zaszczyt wyczytać dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach- Justyna Przedaszek, która w roku 2014 odebrała z rąk wojewody lubuskiego nagrodę społecznika roku 2014 r. za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na ternie powiatu żarskiego. Laureatami tegorocznego konkursu w kategorii działania na rzecz środowiska lokalnego zostali:
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach oraz Międzygminne Centrum Integracji Społecznej placówka zamiejscowa w Małomicach – za wsparcie osób starszych w samodzielnym funkcjonowaniu
oraz
- Prezes Tadeusz Iżykowski i Wiceprezes Mirosław Skup – Stowarzyszenie Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp. – za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozbudowy i modernizacji Hospicjum Św. Kamila w Gorzowie Wlkp.

Celem konkursu jest promowanie różnego typu działań w pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, które dla wielu wydają się niemożliwe do zrealizowania w pracy z człowiekiem. A także promowanie pomocy niesionej na wielką skalę lub codziennej, ale wykonywanej z ogromnym zaangażowaniem i skutecznością.

gala1 gala2 gala3

15.12.2015r.


Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 20 listopada 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach odbyło się uroczyste spotkanie Starosty Janusza Dudojcia oraz Wicestarosty Małgorzaty Issel z Dyrektorami jednostek pomocy społecznej powiatu żarskiego. W spotkaniu wzięli udział: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie- Justyna Przedaszek, Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Żarach- Małgorzat Łozińska – Szklarz, Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Lubsku- Wioleta Kuźmińska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lubsku- Janina Chęć oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Miłowicach- Barbar Litewka.
Przedstawicie Zarządu Powiatu Żarskiego wspólnie podziękowali za pełną poświęceń pracę i złożyli najlepsze życzenia tym wszystkim, których trud i codzienna praca składają się na obraz pomocy społecznej powiatu żarskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego, obchodzony 21 listopada, jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. O jego randze świadczy fakt, że święto to sformalizowano wprowadzając do ustawy o pomocy społecznej zapis, iż „dzień 21 listopada ustanawia się Dniem Pracownika Socjalnego”.

DPS

15.12.2015r.


Starosta Żarski Janusz Dudojć powołał Zarządzeniem nr 3/2015 z dnia
12 października 2015 r. nowy skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2019. Poprzednia Rada zakończyła pracę ze względu na upłynięcie 4-letniego okresu kadencji.
W pierwszym posiedzeniu nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, które odbyło się w dniu 12.11.2015 r. wzięła udział
pani Małgorzata Issel-Wicestarosta Powiatu Żarskiego. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.
W skład nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Żarach wchodzą:
1. Cecylia Kiełbratowska- przedstawiciel Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubsku oraz Stowarzyszenia Forum Samorządowego Miasta i Gminy w Lubsku,
2. Joanna Harasim- przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Żarach,
3. Katarzyna Niekraszewicz- przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach,
4. Ewelina Torfińska- przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipinkach Łużyckich,
5. Monika Koman- przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Miłowic.
Podstawą prawną powołania jest art. 44c ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
Do zakresu działania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

rada1 rada2

15.12.2015r.


26 października 2015 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żarach odbyło się szkolenie skierowane do asystentów rodzinnych, pracowników socjalnych, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników ośrodka adopcyjnego i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zorganizowane przez PCPR w Żarach.
Tematem szkolenia była "Praca z rodziną w oparciu o definicje konfliktu i mediacji. Praca z rodziną w ujęciu systemowym". Szkolenie prowadziła pani Dorota Werner – psychotraumatolog, pedagog, seksuolog, psychoterapeuta. W spotkaniu wzięły udział 32 osoby.

spotkanie1 spotkanie2 spotkanie3

05.11.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż
od dnia 12 października br. realizuje program korekcyjno – edukacyjny
dla KOBIET - sprawców przemocy domowej
. Zajęcia mają formę warsztatową.

Podstawowym zadaniem programu jest edukowanie uczestniczek w zakresie zrozumienia zjawiska przemocy domowej, własnych stanów emocjonalnych i umiejętności istotnych w procesie kontroli a także korekta zachowań przemocowych.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:00 do 18:00
w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ul. Artyletrzystów 6.

Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

16.10.2015r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach było współorganizatorem festynu "WAŻNA MAMA, WAŻNY TATA" który odbył się w dniu 5 września 2015 r.
w parku przy ul. Aleja Jana Pawła II. Festyn został zorganizowany z okazji 5 urodzin Ośrodka Adopcyjnego „Żar”. Celem festynu było promowanie idei rodziny,
w tym rodzicielstwa zastępczego, adopcyjnego, wielodzietnego. Ponadto festyn był wspaniałą okazją do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, wspólnej zabawy oraz integracji rodzin.

Dla dzieci i rodziców zostało zorganizowanych szereg atrakcji:Teatr Gliniada z Bolesławca, występ zespołów: Las Melinas, Mate, występ kabaretu: Słoiczek po cukrze, występ tancerki tańca egzotycznego, zamek dmuchany, ścianka wspinaczkowa, zabawy dla dzieci organizowane przez organizacje pozarządowe, tj. warsztaty decoupage, kolorowanki łużyckie, warsztaty dekoracyjne kamieniami i koralikami, warsztat barwienia soli, namiot zainteresowań, pokazy chemiczne, pokazy paramilitarne, wędki szczęścia, kolorowanie, układanie klocków i wiele innych, zabawa z klaunem bańkami mydlanymi, pokazy: Policji, Staży Miejskiej, sztuk walki, psów, grupa rekonstrukcyjna Star Wars, malowanie twarzy, smażenie kiełbasek, poczęstunek: kawa, herbata, spotkania ze specjalistami, stoiska z regionalnymi produktami, darmowa wata cukrowa i popcorn zapewniona przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żarach.

Festyn został zorganizowany przez Ośrodek Adopcyjny „Żar” przy współudziale mim. Starostwa Powiatowego w Żarach, Urzędu Miasta w Żarach oraz sponsorów, rodzin adopcyjnych i organizacji pozarządowych. Wszystkim zaangażowanym w organizację festynu składamy serdeczne podziękowania.

festyn1 festyn2 festyn3

festyn4 festyn5 festyn6

festyn7 festyn8 festyn9

festyn10 festyn11 festyn12

18.09.2015r.


W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej Żarach miało miejsce uroczyste podpisanie umowy partnerskiej pomiędzy ŁWSH w Żarach, PCPR w Żarach, MOPS w Żarach, GOPS w Żarach, PUP w Żarach, Fundacją "Przedsiębiorczość", Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Fundacją CRSEG. Partnerstwo zostało podpisane na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego miasta i powiatu żarskiego, w tym osiągnięcie zrównoważonego rozwoju regionu, sprzyjającemu aktywizacji społecznej, zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców miasta Żary oraz powiatu żarskiego, budowanie społecznej odpowiedzialności obywateli i biznesu.

W spotkaniu dot. podpisania partnerstwa uczestniczyli Pani Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary, Pan Janusz Dudojć - Starosta Powiatu Żarskiego, Pan Leszek Mrożek - Wójt Gminy Żary oraz przedstawiciele jednostek i organizacji przystępujących do partnerstwa.

partnerstwo1 partnerstwo2 partnerstwo3

partnerstwo4 partnerstwo5 partnerstwo6

09.06.2015r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Przedaszek.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.


 Ogłoszenia


Starosta Żarski ogłasza konsultacje społeczne do Programu Aktywności Lokalnej na lata 2016-2021 do dnia 15.07.2016r. Zainteresowane osoby lub organizacje proszone są o zgłaszanie uwag w formie pisemnej do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul.Artylerzystów 6.

 Zarządzenie Starosty  pobierz


 Program Aktywności Lokalnej 2016-2021  pobierz


28.06.2016r.


Starosta Żarski informuje, iż zakończył się Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:

1) "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej
2) "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu żarskiego
3) "Współpraca z organizacja pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. Rozwój pieczy zastepczej w powiecie żarskim - Praca z rodzina w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia

 Uchwała Zarządu Rady Powiatu  pobierz

18.02.2016r.


W wyniku zakończenia procedur otwartego konkursu naboru na partnera do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu w ramach działania 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018r. z dnia 5 stycznia 2016 r., Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach ogłasza, iż nie wpłynęła żadna oferta do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu.

26.01.2016r.


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje,
iż istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego.

Osoba uprawniona, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną, składają wniosek o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego do Oddziału PFRON właściwego ze względu na miejsce jego zamieszkania.

Wniosek można złożyć w każdym czasie. Wniosek złożony w okresie od dnia
1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego jest rozpatrywany
w pierwszym miesiącu następnego roku.

Wszelkich, niezbędnych informacji udziela:
Oddział Lubuski PFRON
ul. Dąbrowskiego 25A
65-021 Zielona Góra
tel. 68 422 78 10

Wzory wniosków:

 wniosek osoby uprawnionej o dofinansowanie  pobierz

 wniosek członka rodziny osoby uprawnionej o dofinansowanie  pobierz

 wniosek osoby mającej stały lub bezpośredni kontakt z osobą uprawnioną o dofinansowanie  pobierz

18.09.2015r.


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Komunikaty


  aktywny samorząd
BIURO PORAD OBYWATELSKICH
Od 17 czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym w Żarach
(Al. Jana Pawła II 5, parter) będzie można skorzystać z darmowych porad. Wystarczy wcześniej umówić się telefonicznie - 68 45 48 247.

PORADY
Porada polega na: wyszukaniu w posiadanych zasobach informacyjnych różnych możliwości rozwiązania problemu; przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań problemu i ich konsekwencji; wsparciu klienta w dokonaniu wyboru sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji; w razie potrzeby sporządzeniu z klientem planu działania. Porady udzielane są w sprawach: mieszkaniowych, rodzinnych, świadczeń socjalnych, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia.

INFORMACJE
Informacja polega na: wskazaniu specjalisty, instytucji lub organizacji właściwej do załatwienia sprawy; wyjaśnieniu obowiązującego trybu postępowania i podstawowych pojęć; wskazaniu przepisów mających zastosowanie w sytuacji klienta. Informacje udzielane są w sprawach: spadkowych, stosunków międzyludzkich, obywatel a instytucja, własności, pozbawienia wolności, finansowych, niepełnosprawności, konsumenckich, imigracji/repatriacji.

12.06.2015r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna